قسمت نهم فصل سوم شهرزاد
برچسب تحلیل دروس کنکور 95 - دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری آزاد ارشد دکتری 97-98
X
تبلیغات
رایتل

تحلیل درس زیست شناسی کنکور سراسری تجربی 95


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی و کلید کنکور تجربی 95 (تمام دروس)


تحلیل سوال‌‌های زیست شناسی کنکور 1395   دفترچه C - هادی کمشی

1) بودجه بندی و گرایش در کنکور

همانطور که در جدول بودجه بندی مشاهده می‌شود، سوال‌ها به طور متناسبی بین فصل‌های مختلف هر سه کتاب پخش شده است. البته سوال‌های مبحث شارش انرژی نسبت به چند سال اخیر کم‌تر شده است.از نظر سطح دشواری به طور مجموع سوال‌ها تقریباً شبیه سال قبل بود. البته در بعضی مبحث‌ها سوال‌های سخت‌تری طراحی شده است.

اگر دانش آموزی می‌خواست همۀ سوال‌ها را در همان وقت قانونی این درس به درستی پاسخ می‌داد، کار دشواری بود.

2) بررسی نگارش و فن بیان

سوال‌های کنکور سراسری 95 از لحاظ نگارشی و فن بیان به جز چند مورد که در انتها به تحلیل آن می‌پردازیم بسیار گویا و روان بود.

3) سبک سوال‌ها

پرسش‌های کنکور امسال همچون سال‌های قبل در قابل‌های مفهومی، چند موردی، جای خالی، ترکیبی،قیددار، مقایسه‌ای و استنباط از شکل طراحی شدند.

در مورد بودجه بندی سوال‌های ترکیبی می توان گفت 5 سوال از چندین فصل طراحی شده بود و نمی‌توان آن‌ها به فصل خاصی نسبت داد ولی سوال‌های ترکیبی دیگری نیز داشتیم که اساس سوال از یک مبحث خاص و یک یا دو گزینه از مباحث دیگر طراحی شده بود.

4) توجه طراح به تغییرات کتاب‌های درسی و سوال‌های سبک جدید

یکی از نکات چشم‌گیر سوال‌های امسال توجه طراح به تغییرات کتاب‌های درسی و طرح سوال از آن‌ها بود( همان‌طور که در امتحان نهایی دو سال اخیر هم این موضوع رعایت شده بود) که از جملۀ این سوال‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

سوال 200 دفترچۀ C)

کدام عبارت، دربارۀ اغلب سلول های مستقر در سقف حفرۀ بینی انسان صحیح است؟

1) به ساده‌ترین بافت بدن تعلق دارند.

2) با دندریت نورون‌های بویایی در تماس هستند.

3) توسط مژک‌های خود با مولکول‌های بو در تماس می‌باشند.

3) می توانند پتانسیل الکتریکی سلول های لب بویایی را تغییر دهند.

سوال 187 دفترچۀ C)

چند مورد، دربارۀ هر اسپرماتوسیت موجود در لوله‌های اسپرم‌ساز یک فرد بالغ درست است؟

l کروموزوم‌های دو کروماتیدی دارد.

l حاوی ژن یا ژن‌های سازندۀ تاژک می‌باشد.

l با تقسیم خود، سلول‌های هاپلوئیدی می‌سازد.

l ساختاری چهار کروماتیدی تشکیل می‌دهد.

1) 1                        2) 2                      3) 3                      4) 4

سوال 171 دفترچۀ C)

با توجه به منحنی اسپیروگرام در یک فرد سالم، می توان بیان داشت که هوای .......... برخلاف هوای .......... بخشی از ظرفیت حیاتی محسوب می‌شود.

1) مکمل - مرده                                            2) ذخیرۀ دمی - ذخیرۀ بازدمی

3) مرده - باقی‌مانده                                      4) باقی‌مانده - ذخیرۀ بازدمی

در مورد سوا‌ل‌های سبک جدید می توان به موارد زیر اشاره نمود:

سوال 174 دفترچه C)

نکتۀ جدید این سوال مقایسۀ انعکاس‌های دفاعی بدن مثل عطسه، سرفه و استفراغ در یک سوال بود. این سوال را می‌توان گفت یکی از زیباترین سوال‌های کنکور امسال دانست.

سوال 189 دفترچۀ C)

نکتۀ جدید این سوال توجه به صفات وابسته به جنس در مبحث ژنتیک جمعیت و تعادل هاردی واینبرگ است.

سوال 194 دفترچۀ C)

نکتۀ جدید این سوال مقایسۀ دستگاه عصبی ماهی و انسان است. (البته عین این سوال چندین بار در سال‌های اخیر در آزمون‌های قلمچی مطرح شده بود.)

5) شباهت‌های کنکور 95 با سال‌های قبل

همان‌طور که انتظار می‌رفت از بعضی مباحث کلیشه‌ای بیش‌تر سال‌ها سوال می‌آید. به موارد زیر توجه نمایید:

1) عمل هورمون‌های گیاهی از فصل 10 زیست‌شناسی سوم در سوال 161 دفترچه C

2) اپران لک از فصل 1 زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی در سوال 166 دفترچه C

3) دودمانه از فصل 8 زیست شناسی سوم در سوال 175 دفترچه C

4) مقایسۀ پروتئین‌های غشای سلول از فصل 2 زیست شناسی دوم در سوال 180 دفترچه C

5) گلیکولیز از فصل 8 زیست شناسی پیش‌دانشگاهی در سوال 183 دفترچه C

6) نوار قلب از فصل 6 زیست شناسی سال دوم در سوال 193 دفترچه C


انتهای پیام/

تحلیل درس زیست شناسی کنکور سراسری تجربی 95

منبع: سایت کانون

تحلیل درس ادبیات کنکور سراسری ریاضی 95 | اساتید مختلف

تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور ریاضی 95 | زبان کنکور 95


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی و کلید کنکور سراسری ریاضی 95


جواد مومنی: تحلیل زبان انگلیسی کنکور ریاضی 95


گرامر

امسال در سؤالات بخش گرامر، همانند سال گذشته، 4 سؤال مطرح شده، دو سوال از کتاب سال سوم و دو سوال از سال چهارم: سوال 76 از مبحث تشدید کننده ها ، سوال 77 وجه وصفی کوناه شده، سوال 78 ازجمله واره ی اسمیه ، 79از مبحث حرف اضافه ی صفات . سطح این سوالات معمولی و قابل پیش بینی بود، می‌توان گفت سطح دشواری سؤالات گرامر نسبت به سال‌های گذشته تغییری نکرده است و با سؤالات پارسال تقریباً برابر است.


واژگان

در میان سوالات مربوط به واژگان گزینه ها عمدتاَ از کتاب پیش‌دانشگاهی مطرح شده اند، هم‌چنین در میان پاسخ‌ها، برتری نسبی با واژگان کتاب پیش‌دانشگاهی است(6 گزینه پاسخ از سال چهارم. می‌توان گفت سطح دشواری سوالات واژگان عادی و قابل پیش بینی بود؛ اگرچه سؤال 81 که درباره‌ی اصطلاح the very recently است ممکن است برای دانش‌آموزان کمی ناآشنا به نظر برسد.


Cloze Test

در این قسمت، همانند سال‌های گذشته 5 سؤال داریم که 2 سوال  از انها درباره ی گرامر طراحی شده است: سؤال 88 درباره ی حرف ربط، سوال92 درباره ی جمله واره اسمیه.


درک مطلب

اندازه متون درک مطلب مانند سال قبل است.در ضمن سطح دشواری آنها معقول و مناسب دانش زبان عمومی دانش آموزان است. در متن یک، دو سؤال از تیپ Main Idea ، یک سؤال Restatement ، یک سوال Reference و در متن دو، سه سؤال از نوع Inference و یک سوال از نوع Reference و یک سؤال از تیپ Main Idea داریم.


انتهای پیام/

تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور ریاضی 95 | زبان کنکور 95

منبع: سایت کانون فرهنگی آموزش

قسمت 9 فصل 3 شهرزاد