قسمت آخر فصل 3 شهرزاد - قسمت آخر فصل سوم شهرزاد - دانلود قسمت آخر فصل 3 شهرزاد - دانلود رایگان قسمت آخر فصل 3 شهرزاد
دانلود دفترچه ثبت نام ارشد 95 - 96 + جدول زمانبندی ارشد سراسری 95 - دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری آزاد ارشد دکتری 97-98

دانلود دفترچه ثبت نام ارشد 95 - 96 + جدول زمانبندی ارشد سراسری 95

دانلود دفترچه ثبت نام ارشد 95 - 96 + جدول زمانبندی سراسری

« جدول زمان بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری 95-96 »
موضوعتاریخ
زمان و مهلت ثبت نام

آزمون کارشناسی ارشد 95-96
16 تا 22 آذر 94

1394/9/16 لغایت 1394/9/22
استقرار اطلاعات ثبت نامی

برای مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی
3 تا 5 اسفند 94

1394/12/3 لغایت 1394/12/5
انتشار اطلاعیه

دریافت کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون

در نشریه پیک سنجش و سایت سنجش
6 و 13 اردیبهشت 95

1395/2/6 و 1395/2/13
دریافت کارت شرکت در آزمون

و برگ راهنمای آزمون

از طریق سایت سنجش
13 تا 15 اردیبهشت 95

1395/2/13 لغایت 1395/2/15
زمان برگزاری آزمون ارشد 95-9616 و 17 اردیبهشت 95
زمان اعلام نتایج اولیه ارشد 95-96
به صورت کارنامه و انتخاب رشته داوطلبان
نیمه دوم خرداد ماه 95
اطلاعیه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت

کد رشته محل های بورسیه

یا دارای شرایط خاص، زمان انجام مصاحبه

و تاریخ آزمون مرحله دوم کد رشته های

امتحانی دارای آزمون تشریحی یا پروژه

ارشد 95-96
نیمه اول تیر ماه 95
زمان اعلام نتایج نهایی ارشد 95-96دهه دوم شهریور ماه 95

قسمت 16 فصل 3 شهرزاد - قسمت شانزدهم فصل سوم شهرزاد - دانلود قسمت 16 فصل 3 شهرزاد - دانلود رایگان قسمت 16 فصل 3 شهرزاد