X
تبلیغات
رایتل

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 86 و 87

ترازبندی آزمون کارشناسی ارشد

سالهای قبل  ( جمع ضریب ها :  9 )                                     سال 1388 : جمع ضریب ها : 19


تراز70 ، 70 ، 70 : نفر اول : 630 ضربدر 10                                        تراز نفر اول : 1330 ضربدر 10


تراز 64 ،64 ، 64 : نفر دهم : 570 ضربدر 10                                      تراز نفر دهم :  1216 ضربدر 10


تراز 60 ، 60 ، 60 : نفر بیستم : 540 ضربدر 10                                    تراز نفر بیستم: 1140 ضربدر 10


تراز 57 ، 57 ، 57 : نفر سی ام : 520 ضربدر 10                                 تراز نفر سی ام : 1083 ضربدر 10


تراز 46، 46، 46: نفر صد و نودم :420 ضربدر 10                                تراز نفر صدونودم: 874 ضربدر 10


 یعنی اگر تمام درصد ها را ۷۰ درصد بزنید رتبه شما ۱ می شود


اگر تمام درصدهای شما ۶۴ درصد شود رتبه شما ۱۰ می شود


اگر تمام درصدهای شما ۶۰ شود رتبه شما ۲۰ می شود


اگر تمام درصدهای شما ۵۷ شود رتبه شما ۳۰ می شود


اگر تمام درصدهای شما ۴۶ شود رتبه شما ۱۹۰ می شود


پس اگر سعی کنید میانگین درصدهایتان را به بین ۶۰ تا ۷۰ درصد برسانید مطمئن باشید


که در دوره روزانه و در دانشگاهی معتبر قبول خواهید شد


سعی کنید توقعتان را پایین بیاورید و واقع بینانه و علمی فکر کنید و عمل نمایید.

دانلود رایگان سوالات و پاسخ ارشد 88 تمام رشته ها - کلید اولیه ارشد 88 - پاسخنامه ارشد 88


« دانلود رایگان سوالات ارشد 88 - همراه با پاسخنامه »


1101 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 88 - همراه با پاسخنامه
1102 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی 88 - همراه با پاسخنامه
1103 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 88 - همراه با پاسخنامه
1104 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد زبان عربی 88 - همراه با پاسخنامه
1105 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 88 - همراه با پاسخنامه
1106 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 88 - همراه با پاسخنامه
1107 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد تاریخ 88 - همراه با پاسخنامه
1108 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 88 - همراه با پاسخنامه
1109 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی 88 - همراه با پاسخنامه
1110 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد زبان شناسی 88 - همراه با پاسخنامه
1111 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 88 - همراه با پاسخنامه
1112 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 88 - همراه با پاسخنامه
1113 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی 88 - همراه با پاسخنامه
1114 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی 88 - همراه با پاسخنامه
1115 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - فقه شافعی 88 - همراه با پاسخنامه
1116 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد فلسفه 88 - همراه با پاسخنامه
1117 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1 88 - همراه با پاسخنامه
1118 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2 88 - همراه با پاسخنامه
1119 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی 88 - همراه با پاسخنامه
1120 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد زبان فرانسه 88 - همراه با پاسخنامه
1121 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 88 - همراه با پاسخنامه
1122 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد زبان روسی 88 - همراه با پاسخنامه
1123 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی 3 88 - همراه با پاسخنامه
1124 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد زبان آلمانی 88 - همراه با پاسخنامه
1125 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی 88 - همراه با پاسخنامه
1126 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد حقوق 88 - همراه با پاسخنامه
1127 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد ایرانشناسی 88 - همراه با پاسخنامه
1128 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد آموزش زبان ژاپنی 88 - همراه با پاسخنامه
1130 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 88 - همراه با پاسخنامه
1132 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد باستان شناسی 88 - همراه با پاسخنامه
1133 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد روانشناسی 88 - همراه با پاسخنامه
1134 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد حسابداری 88 - همراه با پاسخنامه
1137 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مطالعات زنان 88 - همراه با پاسخنامه
1138 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 88 - همراه با پاسخنامه
1139 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مدد کاری اجتماعی 88 - همراه با پاسخنامه
1140 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی 88 - همراه با پاسخنامه
1142 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مدیریت 88 - همراه با پاسخنامه
1146 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد محیط زیست 88 - همراه با پاسخنامه
1148 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 88 - همراه با پاسخنامه
1201 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی 88 - همراه با پاسخنامه
1202 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 88 - همراه با پاسخنامه
1203 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد شیمی 88 - همراه با پاسخنامه
1204 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد فیزیک 88 - همراه با پاسخنامه
1206 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی 88 - همراه با پاسخنامه
1207 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد آمار 88 - همراه با پاسخنامه
1208 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد ریاضی 88 - همراه با پاسخنامه - دفترچه دوم ارشد ریاضی 88
1209 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر 88 - همراه با پاسخنامه
1216 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا 88 - همراه با پاسخنامه
1217 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا) 88 - همراه با پاسخنامه
1218 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه علم 88 - همراه با پاسخنامه
1251 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد برق 88 - همراه با پاسخنامه - دفترچه دوم ارشد برق 88
1253 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد نفت 88 - همراه با پاسخنامه
1255 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد پلیمر 88 - همراه با پاسخنامه
1256 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد معماری کشتی (سازه کشتی - هیدرومکانیک کشتی) 88 - همراه با پاسخنامه
1257 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 88 - همراه با پاسخنامه
1258 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - مخازن هیدروکربوری 88 - همراه با پاسخنامه
1259 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد صنایع 88 - همراه با پاسخنامه
1260 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد صنایع - سیستم ها 88 - همراه با پاسخنامه
1262 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی 88 - همراه با پاسخنامه
1263 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد عمران - نقشه برداری 88 - همراه با پاسخنامه
1264 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد عمران 88 - همراه با پاسخنامه
1267 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مکانیک 88 - همراه با پاسخنامه
1268 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد معدن 88 - همراه با پاسخنامه
1272 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مواد 88 - همراه با پاسخنامه
1273 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مواد (نانو مواد - نانوفناوری) 88 - همراه با پاسخنامه
1276 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات 88 - همراه با پاسخنامه IT
1277 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد کامپیوتر 88 - همراه با پاسخنامه - دفترچه 2 ارشد کامپیوتر 88
1279 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد هوا فضا 88 - همراه با پاسخنامه
1283 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد نساجی - تکنولوژی نساجی 88 - همراه با پاسخنامه
1284 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف 88 - همراه با پاسخنامه
1285 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی - داروسازی 88 - همراه با پاسخنامه
1286 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد پلیمر- صنایع رنگ 88 - همراه با پاسخنامه
1287 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد طراحی محیط زیست 88 - همراه با پاسخنامه
1288 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مدیریت نساجی 88 - همراه با پاسخنامه
1289 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد فرآوری و انتقال گاز 88 - همراه با پاسخنامه
1290 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد ابزار دقیق و اتوماسیون 88 - همراه با پاسخنامه
1291 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مکاترونیک 88 - همراه با پاسخنامه
1292 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد ایمنی و بازرسی فنی 88 - همراه با پاسخنامه
1301 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد منابع طبیعی - آبخیزداری مرتعداری 88 - همراه با پاسخنامه
1302 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد کشاورزی - آبیاری ... 88 - همراه با پاسخنامه
1303 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 88 - همراه با پاسخنامه
1304 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی 88 - همراه با پاسخنامه
1305 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد کشاورزی - علوم باغبانی 88 - همراه با پاسخنامه
1306 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی 88 - همراه با پاسخنامه
1307 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد منابع طبیعی - جنگلداری 88 - همراه با پاسخنامه
1308 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد کشاورزی - علوم خاک 88 - همراه با پاسخنامه
1309 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد کشاورزی - علوم دامی، پرورش طیور 88 - همراه با پاسخنامه
1310 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی 88 - همراه با پاسخنامه
1311 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد منابع طبیعی - شیلات 88 - همراه با پاسخنامه
1312 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد منابع طبیعی 88 - همراه با پاسخنامه
1313 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد کشاورزی - علوم و صنایع غذایی 88 - همراه با پاسخنامه
1314 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی 88 - همراه با پاسخنامه
1315 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی 88 - همراه با پاسخنامه
1317 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد منابع طبیعی - محیط زیست 88 - همراه با پاسخنامه
1319 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی 88 - همراه با پاسخنامه
1320 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی 88 - همراه با پاسخنامه
1321 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی 88 - همراه با پاسخنامه
1322 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی 88 - همراه با پاسخنامه
1323 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد منابع طبیعی - بیابان زدایی 88 - همراه با پاسخنامه
1324 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد کشاورزی - بیو تکنولوژی در کشاورزی 88 - همراه با پاسخنامه
1325 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد کشاورزی - توسعه روستایی 88 - همراه با پاسخنامه
1326 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد کشاورزی - شناسایی و مبارزه و علفهای هرز 88 - همراه با پاسخنامه
1327 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی 88 - همراه با پاسخنامه
1350 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای 88 - همراه با پاسخنامه
1351 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد طراحی شهری 88 - همراه با پاسخنامه
1352 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد معماری 88 - همراه با پاسخنامه
1353 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی 88 - همراه با پاسخنامه
1357 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد کارگردانی (سینما، ادبیات نمایشی، تولید سیما) 88 - همراه با پاسخنامه
1358 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد هنر 88 - همراه با پاسخنامه
1359 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد پژوهش هنر، فلسفه هنر، صنایع دستی و هنر اسلامی 88 - همراه با پاسخنامه
1360 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد موسیقی 88 - همراه با پاسخنامه
1361 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت 88 - همراه با پاسخنامه
1401 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی) 88 - همراه با پاسخنامه
1403 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 88 - همراه با پاسخنامه
1408 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 88 - همراه با پاسخنامه
1410 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مامایی 88 - همراه با پاسخنامه
1413 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی 88 - همراه با پاسخنامه
1416 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی 88 - همراه با پاسخنامه
1420 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی بیوتکنولوژی پزشکی 88 - همراه با پاسخنامه
1501 - دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی 88 - همراه با پاسخنامه

( تعداد کل: 1013 )
<<    1       ...       98       99       100       101       102