دانلود فیلم نهنگ عنبر 2
سوالات دکتری 96 | پاسخنامه دکتری 96 | کلید اولیه دکتری 96 - دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری آزاد ارشد دکتری 96-97
X
تبلیغات
رایتل

سوالات دکتری 96 | پاسخنامه دکتری 96 | کلید اولیه دکتری 96

سوالات دکتری 96 | پاسخنامه دکتری 96 | کلید اولیه دکتری 96
سوالات و پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96-97 سراسری و آزاد

-----------------------------------------------------------
دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری سالهای قبل

-----------------------------------------------------------
زمان برگزاری آزمون دکتری 96 : 6 اسفند 95 (برگزار شد)

-----------------------------------------------------------

زمان انتشار سوالات دکتری 96 : 7 اسفند 95 (
اضافه شد)
دفترچه سوالات شماره 1 - دفترچه سوالات شماره 2

-----------------------------------------------------------

زمان انتشار کلید اولیه دکتری 96 : 11 اسفند 95
(منتشر شد)
کلید اولیه دفترچه شماره 1 - کلید اولیه دفترچه شماره 2

-----------------------------------------------------------

زمان اعلام نتایج اولیه دکتری 96 : هفته آخر فروردین 96
زمان انتخاب رشته دکتری 96 : نیمه اول اردیبهشت 96
زمان اعلام نتایج نهایی دکتری 96 : دهه اول شهریور 96
زمان دقیق اعلام نتایج اولیه و نهایی دکتری 96 : بعد اعلام همین جا اطلاع رسانی میشود

-----------------------------------------------------------

2« دفترچه شماره 2 - سوالات استعداد تحصیلی و زبان »

دانلودسوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز زبان و ادبیات عرب)
دانلودسوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلودسوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم پایه
دانلودسوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی و مهندسی
دانلودسوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلودسوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلودسوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی 
دانلودسوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلودسوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی
دانلودسوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی
دانلودسوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
گروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2805,2806,2807,2808
دانلودسوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ
و زبان های باستانی
دانلودسوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
زبان فرانسه - عمومی و زبان آلمانی - عمومی

1« دفترچه شماره 1 - سوالات دکتری تخصصی 96 »

دانلودسوالات دکتری 96
جغرافیای سیاسی
دانلودسوالات دکتری 96
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلودسوالات دکتری 96
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلودسوالات دکتری 96
ژئومورفولوژی
دانلودسوالات دکتری 96
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلودسوالات دکتری 96
علوم اقتصادی
دانلودسوالات دکتری 96
تاریخ - تاریخ اسلام
دانلودسوالات دکتری 96
تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلام
دانلودسوالات دکتری 96
تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلودسوالات دکتری 96
اقتصاد نفت و گاز
دانلودسوالات دکتری 96
مدیریت بازرگانی
دانلودسوالات دکتری 96 مدیریت دولتی
دانلودسوالات دکتری 96
مدیریت راهبردی و آینده پژوهی
دانلودسوالات دکتری 96
مدیریت
دانلودسوالات دکتری 96
مدیریت آموزشی
دانلودسوالات دکتری 96
مدیریت فناوری اطلاعات
دانلودسوالات دکتری 96
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلودسوالات دکتری 96
کارآفرینی
دانلودسوالات دکتری 96
گردشگری
دانلودسوالات دکتری 96
مالی
دانلودسوالات دکتری 96
حسابداری
دانلودسوالات دکتری 96
زبان و ادبیات فارسی
دانلودسوالات دکتری 96
علم اطلاعات و دانش شناسی
دانلودسوالات دکتری 96
فلسفه
دانلودسوالات دکتری 96
فلسفه - منطق
دانلودسوالات دکتری 96
فلسفه - علم
دانلودسوالات دکتری 96
فلسفه تعلیم و تربیت
دانلودسوالات دکتری 96
علوم اجتماعی
دانلودسوالات دکتری 96
مددکاری اجتماعی
دانلودسوالات دکتری 96
علوم سیاسی
دانلودسوالات دکتری 96
مشاوره
دانلودسوالات دکتری 96
جمعیت شناسی
دانلودسوالات دکتری 96
علوم ارتباطات
دانلودسوالات دکتری 96
باستان شناسی
دانلودسوالات دکتری 96
محیط زیست - برنامه ریزی
دانلودسوالات دکتری 96
الهیات - علوم قرآن و حدیث
دانلودسوالات دکتری 96
الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلودسوالات دکتری 96
الهیات - ادیان و عرفان
دانلودسوالات دکتری 96
الهیات - تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود سوالات دکتری 96
الهیات - کلام
دانلودسوالات دکتری 96
فقه شافعی
دانلودسوالات دکتری 96
مدرسی معارف اسلامی
دانلودسوالات دکتری 96
برنامه ریزی درسی
دانلودسوالات دکتری 96
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
دانلودسوالات دکتری 96
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
دانلودسوالات دکتری 96
تربیت بدنی - آسیب شناسی
دانلودسوالات دکتری 96
تربیت بدنی - رفتارحرکتی
دانلودسوالات دکتری 96
تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی
دانلودسوالات دکتری 96
شیمی - شیمی فیزیک
دانلودسوالات دکتری 96
شیمی - شیمی آلی
دانلودسوالات دکتری 96
شیمی - شیمی تجزیه
دانلودسوالات دکتری 96
شیمی - شیمی معدنی
دانلودسوالات دکتری 96
شیمی - شیمی پلیمر
دانلودسوالات دکتری 96
شیمی کاربردی
دانلودسوالات دکتری 96
آب و هواشناسی
دانلودسوالات دکتری 96
زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
دانلودسوالات دکتری 96
زمین شناسی آب شناسی
دانلودسوالات دکتری 96
زمین شناسی مهندسی
دانلودسوالات دکتری 96
زمین شناسی زیست محیطی
دانلودسوالات دکتری 96
زمین شناسی پترولوژی
دانلودسوالات دکتری 96
زمین شناسی اقتصادی
دانلودسوالات دکتری 96
زمین شناسی تکتونیک
دانلودسوالات دکتری 96
زیست شناسی - سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی
دانلودسوالات دکتری 96
زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی
دانلودسوالات دکتری 96
زیست شناسی - سلولی وتکوینی گیاهی
دانلودسوالات دکتری 96
علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری
دانلودسوالات دکتری 96
علوم جانوری - بیوسیستماتیک جانوری
دانلودسوالات دکتری 96
علوم جانوری - تکوینی
دانلودسوالات دکتری 96
زیست شناسی - سلولی و ملکولی
دانلودسوالات دکتری 96
بیوشیمی
دانلودسوالات دکتری 96
زیست شناسی - ژنتیک ملکولی
دانلودسوالات دکتری 96
زیست شناسی - میکروبیولوژی
دانلودسوالات دکتری 96
هواشناسی
دانلودسوالات دکتری 96
بیوفیزیک
دانلودسوالات دکتری 96
زیست فناوری میکروبی
دانلودسوالات دکتری 96
آمار
دانلودسوالات دکتری 96
ریاضی محض
دانلودسوالات دکتری 96
ریاضی کاربردی
دانلودسوالات دکتری 96
فیزیک دریا
دانلودسوالات دکتری 96
زیست شناسی دریا
دانلودسوالات دکتری 96
علوم و فناوری نانو - نانوفیزیک
دانلودسوالات دکتری 96
فیزیک
دانلودسوالات دکتری 96
فوتونیک
دانلودسوالات دکتری 96
ژئوفیزیک - لرزه شناسی
دانلودسوالات دکتری 96
ژئوفیزیک - زلزله شناسی
دانلودسوالات دکتری 96
ژئوفیزیک - الکترومغناطیس
دانلودسوالات دکتری 96
ژئوفیزیک - گرانی سنجی
دانلودسوالات دکتری 96
علوم و فناوری نانو - نانوشیمی
دانلودسوالات دکتری 96
ریززیست فناوری
دانلودسوالات دکتری 96
بیوانفورماتیک
دانلودسوالات دکتری 96
علوم کامپیوتر
دانلودسوالات دکتری 96
علوم شناختی
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی برق - الکترونیک
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی برق - مخابرات
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی برق - قدرت
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی برق - کنترل
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی عمران - سازه
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی عمران - زلزله
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی عمران - ژئوتکنیک
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی عمران -مهندسی اب و سازه های هیدرولیکی
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی عمران - راه وترابری
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی عمران - سواحل بنادروسازه های دریایی
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی عمران - مدیریت منابع اب
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی عمران - حمل ونقل
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی عمران - مدیریت ساخت
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی عمران - محیط زیست
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی نقشه برداری - ژئودزی
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی نقشه برداری - سنجش ازدور
دانلود سوالات دکتری 96
مهندسی نقشه برداری - سیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی مکانیک -ساخت وتولید
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی مکانیک -مکانیک جامدات
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی مکانیک - دینامیک کنترل وارتعاشات
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی دریا
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی هوافضا - ائرودینامیک
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی هوافضا - جلوبرندگی
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی هوافضا - سازه های هوایی
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی معدن - اکتشاف
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی معدن - استخراج
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی معدن - فراوری موادمعدنی
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی معدن - مکانیک سنگ
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی پلیمر- پلیمر
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی پلیمر- رنگ
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی محیط زیست - منابع اب
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی محیط زیست - اب و فاضلاب
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی محیط زیست - الودگی هوا
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی پزشکی - بیومکانیک
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی پزشکی - بیومتریال
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی صنایع
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی نفت - اکتشاف
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی نفت
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی کامپیوتر - نرم افزاروالگوریتم
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی کامپیوتر - شبکه ورایانش
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی فناوری اطلاعات
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی مواد و متالورژی
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی شیمی
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
دانلودسوالات دکتری 96
فناوری نانو - نانومواد
دانلود سوالات دکتری 96
فناوری نانو - نانوالکتریک
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی هسته ای - کاربردپرتوها
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی هسته ای - راکتور
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی هسته ای - پرتوپزشکی
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی هسته ای - گداخت
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی سیستم های انرژی
دانلودسوالات دکتری 96
پژوهش هنر
دانلودسوالات دکتری 96
شهرسازی
دانلودسوالات دکتری 96
معماری
دانلودسوالات دکتری 96
مدیریت پروژه
دانلودسوالات دکتری 96
بیولوژی واناتومی چوب
دانلودسوالات دکتری 96
علوم ومهندسی ابخیزداری
دانلودسوالات دکتری 96
مدیریت و کنترل بیابان
دانلودسوالات دکتری 96
علوم و مهندسی مرتع
دانلودسوالات دکتری 96
شیلات - تولیدوبهره برداری
دانلودسوالات دکتری 96
شیلات - عمل اوری
دانلودسوالات دکتری 96
تکثیر و پرورش ابزیان
دانلودسوالات دکتری 96
علوم جنگل - جنگل شناسی
دانلودسوالات دکتری 96
علوم جنگل - مهندسی جنگل
دانلودسوالات دکتری 96
علوم جنگل - جنگلداری ومسائل اقتصادی
دانلودسوالات دکتری 96
بیماری شناسی گیاهی
دانلودسوالات دکتری 96
حشره شناسی کشاورزی
دانلودسوالات دکتری 96
توسعه کشاورزی
دانلودسوالات دکتری 96
ترویج و اموزش کشاورزی
دانلودسوالات دکتری 96
بوم شناسی زراعی
دانلودسوالات دکتری 96
بیوتکنولوژی کشاورزی
 دانلودسوالات دکتری 96
علوم علف های هرز
دانلودسوالات دکتری 96
زراعت
دانلودسوالات دکتری 96
ژنتیک وبه نژادی گیاهی
دانلودسوالات دکتری 96
علوم و مهندسی اب - هواشناسی کشاورزی
دانلودسوالات دکتری 96
علوم و مهندسی اب - منابع اب
دانلودسوالات دکتری 96
علوم و مهندسی اب - سازه های ابی
دانلودسوالات دکتری 96
علوم و مهندسی اب - ابیاری وزهکشی
دانلودسوالات دکتری 96
علوم دامی
دانلودسوالات دکتری 96
مدیریت منابع خاک
دانلودسوالات دکتری 96
مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک
دانلودسوالات دکتری 96
صنایع خمیروکاغذ
دانلودسوالات دکتری 96
فراورده های چندسازه چوب
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی اقتصادکشاورزی
دانلودسوالات دکتری 96
علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانلودسوالات دکتری 96
علوم و مهندسی باغبانی
دانلودسوالات دکتری 96
مکانیزاسیون کشاورزی
دانلودسوالات دکتری 96
مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلودسوالات دکتری 96
زبان وادبیات عرب
دانلودسوالات دکتری 96
مطالعات زنان
دانلودسوالات دکتری 96
مجموعه علوم سیاسی
دانلودسوالات دکتری 96
حقوق نفت و گاز
دانلودسوالات دکتری 96
حقوق خصوصی
دانلودسوالات دکتری 96
حقوق بین الملل عمومی
دانلودسوالات دکتری 96
حقوق جزا و جرم شناسی
دانلودسوالات دکتری 96
حقوق عمومی
دانلودسوالات دکتری 96
روان شناسی 
دانلودسوالات دکتری 96
سنجش واندازه گیری
دانلودسوالات دکتری 96
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی
دانلودسوالات دکتری 96
اموزش عالی 
دانلودسوالات دکتری 96
تکنولوژی اموزشی
دانلودسوالات دکتری 96
روان شناسی تربیتی
دانلودسوالات دکتری 96
محیط زیست

3« پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96 / دفترچه شماره 2 »

دانلود پاسخنامه زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز زبان و ادبیات عرب)
دانلود پاسخنامه زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلود پاسخنامه زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود پاسخنامه زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی و مهندسی
دانلود پاسخنامه زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود پاسخنامه زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلود پاسخنامه زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی 
دانلود پاسخنامه زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلود پاسخنامه زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی
دانلود پاسخنامه زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی
دانلود پاسخنامه زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
گروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2805,2806,2807,2808
دانلود پاسخنامه زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ
و زبان های باستانی
دانلود
دانلود
پاسخنامه زبان و استعداد تحصیلی دکتری 96
زبان فرانسه - عمومی و زبان آلمانی - عمومی

4« پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96 / دفترچه شماره 1 »

در حال آماده سازی و اضافه شدن ...

دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
جغرافیای سیاسی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
ژئومورفولوژی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم اقتصادی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
تاریخ - تاریخ اسلام
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلام
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
اقتصاد نفت و گاز
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مدیریت بازرگانی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96 مدیریت دولتی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مدیریت راهبردی و آینده پژوهی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مدیریت
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مدیریت آموزشی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
کارآفرینی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
گردشگری
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مالی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
حسابداری
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
زبان و ادبیات فارسی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علم اطلاعات و دانش شناسی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
فلسفه
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
فلسفه - منطق
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
فلسفه - علم
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم اجتماعی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مددکاری اجتماعی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم سیاسی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مشاوره
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
جمعیت شناسی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم ارتباطات
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
باستان شناسی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
محیط زیست - برنامه ریزی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
الهیات - علوم قرآن و حدیث
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
الهیات - ادیان و عرفان
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
الهیات - تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود   پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
الهیات - کلام
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
فقه شافعی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مدرسی معارف اسلامی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
برنامه ریزی درسی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
تربیت بدنی - آسیب شناسی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
تربیت بدنی - رفتارحرکتی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
شیمی - شیمی فیزیک
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
شیمی - شیمی آلی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
شیمی - شیمی تجزیه
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
شیمی - شیمی معدنی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
شیمی - شیمی پلیمر
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
شیمی کاربردی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
آب و هواشناسی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
زمین شناسی آب شناسی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
زمین شناسی مهندسی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
زمین شناسی زیست محیطی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
زمین شناسی پترولوژی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
زمین شناسی اقتصادی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
زمین شناسی تکتونیک
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
زیست شناسی - سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
زیست شناسی - سلولی وتکوینی گیاهی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم جانوری - بیوسیستماتیک جانوری
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم جانوری - تکوینی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
زیست شناسی - سلولی و ملکولی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
بیوشیمی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
زیست شناسی - ژنتیک ملکولی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
زیست شناسی - میکروبیولوژی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
هواشناسی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
بیوفیزیک
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
زیست فناوری میکروبی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
آمار
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
ریاضی محض
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
ریاضی کاربردی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
فیزیک دریا
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
زیست شناسی دریا
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم و فناوری نانو - نانوفیزیک
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
فیزیک
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
فوتونیک
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
ژئوفیزیک - لرزه شناسی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
ژئوفیزیک - زلزله شناسی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
ژئوفیزیک - الکترومغناطیس
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
ژئوفیزیک - گرانی سنجی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم و فناوری نانو - نانوشیمی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
ریززیست فناوری
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
بیوانفورماتیک
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم کامپیوتر
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم شناختی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی برق - الکترونیک
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی برق - مخابرات
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی برق - قدرت
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی برق - کنترل
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی عمران - سازه
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی عمران - زلزله
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی عمران - ژئوتکنیک
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی عمران -مهندسی اب و سازه های هیدرولیکی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی عمران - راه وترابری
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی عمران - سواحل بنادروسازه های دریایی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی عمران - مدیریت منابع اب
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی عمران - حمل ونقل
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی عمران - مدیریت ساخت
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی عمران - محیط زیست
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی نقشه برداری - ژئودزی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی نقشه برداری - سنجش ازدور
دانلود   پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی نقشه برداری - سیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی مکانیک -ساخت وتولید
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی مکانیک -مکانیک جامدات
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی مکانیک - دینامیک کنترل وارتعاشات
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی دریا
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی هوافضا - ائرودینامیک
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی هوافضا - جلوبرندگی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی هوافضا - سازه های هوایی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی معدن - اکتشاف
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی معدن - استخراج
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی معدن - فراوری موادمعدنی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی معدن - مکانیک سنگ
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی پلیمر- پلیمر
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی پلیمر- رنگ
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی محیط زیست - منابع اب
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی محیط زیست - اب و فاضلاب
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی محیط زیست - الودگی هوا
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی پزشکی - بیومکانیک
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی پزشکی - بیومتریال
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی صنایع
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی نفت - اکتشاف
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی نفت
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی کامپیوتر - نرم افزاروالگوریتم
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی کامپیوتر - شبکه ورایانش
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی مواد و متالورژی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی شیمی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
فناوری نانو - نانومواد
دانلود   پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
فناوری نانو - نانوالکتریک
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی هسته ای - کاربردپرتوها
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی هسته ای - راکتور
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی هسته ای - پرتوپزشکی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی هسته ای - گداخت
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی سیستم های انرژی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
پژوهش هنر
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
شهرسازی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
معماری
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مدیریت پروژه
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
بیولوژی واناتومی چوب
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم ومهندسی ابخیزداری
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مدیریت و کنترل بیابان
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم و مهندسی مرتع
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
شیلات - تولیدوبهره برداری
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
شیلات - عمل اوری
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
تکثیر و پرورش ابزیان
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم جنگل - جنگل شناسی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم جنگل - مهندسی جنگل
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم جنگل - جنگلداری ومسائل اقتصادی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
بیماری شناسی گیاهی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
حشره شناسی کشاورزی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
توسعه کشاورزی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
ترویج و اموزش کشاورزی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
بوم شناسی زراعی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
بیوتکنولوژی کشاورزی
 دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم علف های هرز
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
زراعت
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
ژنتیک وبه نژادی گیاهی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم و مهندسی اب - هواشناسی کشاورزی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم و مهندسی اب - منابع اب
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم و مهندسی اب - سازه های ابی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم و مهندسی اب - ابیاری وزهکشی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم دامی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مدیریت منابع خاک
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
صنایع خمیروکاغذ
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
فراورده های چندسازه چوب
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی اقتصادکشاورزی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
علوم و مهندسی باغبانی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
زبان وادبیات عرب
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مطالعات زنان
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
مجموعه علوم سیاسی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
حقوق نفت و گاز
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
حقوق خصوصی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
حقوق بین الملل عمومی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
حقوق جزا و جرم شناسی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
حقوق عمومی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
روان شناسی 
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
سنجش واندازه گیری
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
اموزش عالی 
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
تکنولوژی اموزشی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
روان شناسی تربیتی
دانلود  پاسخنامه (کلید اولیه) دکتری 96
محیط زیست

بازگشت به بالا
  زمان انتشار دفترچه و کلید اولیه سوالات آزمون دکتری 96 - 97 سراسری و آزاد
برچسب ها:  پاسخنامه آزمون دکتری 96, پاسخنامه دکتری 96, پاسخنامه دکتری نیمه متمرکز 96, پاسخنامه سوالات دکترا سراسری 96, دانلود پاسخ کلیدی دکتری 96 رشته, دانلود رایگان سوالات دکتری 96, دانلود سوالات دکتری 96, دانلود سوالات دکتری سراسری 96, دکتری 96, سوالات آزمون دکتری 96, سوالات آزمون دکتری سراسری 96, سوالات آزمون دکتری نیمه متمرکز 96, سوالات دکتری سراسری 96, سوالات دکتری نیمه متمرکز 96, سوالات کنکور دکتری 96, سوالات کنکور دکتری سراسری 96, سوالات کنکور دکتری نیمه متمرکز 96, کلید اولیه آزمون دکتری 96, کلید اولیه دکتری 96, کلید اولیه دکتری نیمه متمرکز 96, کلید اولیه کنکور دکتری 96, کلید و پاسخنامه دکتری نیمه متمرکز 96, دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه دکتری 96
دانلود رایگان فیلم نهنگ عنبر 2